[ wydrukuj ]
Niniejszy Serwis Internetowy został opracowany przez BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, jako serwis o charakterze informacyjnym, skierowany do odbiorców w całej Polsce.

Wszystkie prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie należą do    BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o., a jakiekolwiek powielanie, drukowanie, kopiowanie i wykorzystywanie tych materiałów może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszystkie zamieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o.

Wszystkie produkty lecznicze, o których mowa w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie decyzji organów administracji publicznej oraz odpowiednich przepisów prawa, a żadna z informacji umieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, o których mowa w niniejszym serwisie może następować jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i zapoznaniu się z informacją dołączoną do produktu leczniczego.